ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤ. ΚΑΙ ΔΕΥΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
  
EΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

τεκμηρίωση

R
κόκκινα γράμματα: λειτουργία - προγράμματα
G
πράσινα γράμματα: επιμορφώσεις - μετεκπαιδεύσεις
B
μπλε γράμματα: εκδόσεις - εκπαιδευτικό υλικό
Y
κίτρινα γράμματα: αρχείο εγγράφων

2014

        Σεπτέμβριος 2014

Εγκύκλιος 7777/17-09-2014 «Δημιουργία Εργαστηρίου Βιωματικής Εκπαίδευσης»

        Οκτώβριος 2014

Εγκύκλιος 167127/Γ7/15-10-2014 Σχεδισμός και υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Αγωγής Σταδιοδρομίας, Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων, eTwinning και Erasmus+) για το σχολικό έτος 2014-2015

        Νοέμβριος 2014

Εγκύκλιος 11111/25-11-2014 «Πρόγραμμα Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Σχολικών Απορριμμάτων»

 

2015

        Φεβρουάριος 2015

Εγκύκλιος 2534/14-02-2015 Σεμινάριο: «Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων: Από την Εκπαιδευτική Καινοτομία ως την Κριτική Δημιουργικότητα»

        Μάρτιος 2015

Εγκύκλιος 1401/17-03-2015 «Επιστημονική Επικοινωνία Σχολικών Δραστηριοτήτων»

        Απρίλιος 2015

Εγκύκλιος 1783/16-04-2015 «Σεμινάριο: Βιβλιοφιλία, Φιλαναγνωσία και Εκπαιδευτικές Πρακτικές»

Εγκύκλιος 1904/24-04-2015 «Σεμινάριο Ήχος, Κίνηση και Εκπαίδευση: από τα σωματικά κρουστά ως την ρυθμο-κινητική αγωγή»

Εγκύκλιος 2024/27-04-2015 «Σεμινάριο: Μετεκπαιδευτικές δεξιότητες και Επιστημονική Επικοινωνία των Λειτουργών Εκπαίδευσης»

        Μάιος 2015

Εγκύκλιος 2335/07-05-2015 «Σεμινάριο: Θέματα Αγωγής Υγείας: Από τη Σχολική Υγεία ως την Ενεργό Πολιτότητα Υγείας»

        Ιούνιος 2015

Εγκύκλιος 3274/15-06-2015 «Σεμινάριο: Ιδέες, τάσεις και Δυνατότητες στις Σχολικές Δραστηριότητες»

        Νοέμβριος 2015

Εγκύκλιος 178852/ΓΔ7/06-11-2015 Σχεδισμός και υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Αγωγής Σταδιοδρομίας, Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων, eTwinning και Erasmus+) για το σχολικό έτος 2015-2016

 

2016

        Μάιος 2016

Απόφαση 2876/18-05-2016 «Λειτουργία Εργαστηρίου Βιωματικής Εκπαίδευσης»

Απόφαση 2877/18-05-2016 «Ορισμός υπευθύνου Εργαστηρίου Βιωματικής Εκπαίδευσης Δ. Π. Ε. Μεσσηνίας»

        Οκτώβριος 2016

Εγκύκλιος 170596/ΓΔ4/13-10-2016 «Σχεδισμός και υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων) Αγωγής Σταδιοδρομίας και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Erasmus+, eTwinning κ.ά.)»

Εγκύκλιος 7228/14-10-2016 «Επιμόρφωση: «Σύγχρονη Οργάνωση και Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2016-2017»

Tετράδιο Σχολικών Δραστηριοτήτων: Προγράμματα, Εκπαίδευση και Κοινωνία (ISBN : 978-960-88469-6-8)

Εγκύκλιος 7555/24-10-2016 «Πρόγραμμα αξιοποίησης απαξιωμένου υλικού στο Εργαστήριο Βιωματικής Εκπαίδευσης»

        Νοέμβριος 2016

Εγκύκλιος 7777/3-11-2016 «Πρόσκληση προς όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς για εκδήλωση ενδιαφέροντος συνεργασίας –συμμετοχής στο Εργαστήριο Βιωματικής Εκπαίδευσης»

Εγκύκλιος 8073/11-11-2016 «Εκπαιδευτικοί "πρεσβευτές εκπαιδευτικής καινοτομίας"»

        Δεκέμβριος 2016

Απόφαση 8888/12-12-2016 «Έγκριση λειτουργίας Τοπικού Θεματικού Δικτύου Σχολικών Δραστηριοτήτων με θέμα 'Σχολικές Βιβλιοθήκες και δραστηριότητες'»

 

2017

        Ιανουάριος 2017

Εγκύκλιος 111/11-01-2017«Βιωματικές ενδοσχολικές επιμορφώσεις σχολικών δραστηριοτήτων»

Εγκύκλιος 222/16-01-2017«Πρόγραμμα «Δώρο έλαβα, δώρο… δίνω!», για την εκπαιδευτική αξιοποίηση των απαξιωμένων παιχνιδιών»

Tετράδιο Σχολικών Δραστηριοτήτων: Εκπαιδεύουσα Κοινωνία και Εκπαίδευση. (ISBN : 978-960-88469-7-5)

Εγκύκλιος 333/20-01-2017 «Ενδοσχολικές και δια-σχολικές Βιωματικές, Επιμορφωτικές Ομάδες Εργασίας»

         Φεβρουάριος 2017

Εγκύκλιος 555/01-02-2017 «Συμμετοχή Εκπαιδευτικών στις Εκδόσεις Σχολικών Δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Βιωματικής Εκπαίδευσης (Ε.Β.Ε.) της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας»

Εγκύκλιος 888/14-02-2017 «Δημιουργία άτυπου δικτύου για τις Σχολικές Δραστηριότητες στον Ταΰγετο»

Εγκύκλιος 960/17-02-2017 «Δραστηριότητες προώθησης της Ρητορικής Τέχνης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Μεσσηνίας»

Εγκύκλιος 1111/23-02-2017 «Πλαίσιο υλοποίησης Ενδοσχολικών Βιωματικών Επιμορφώσεων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2016-2017 και προγραμμάτων – ενοτήτων του Εργαστηρίου Βιωματικής Εκπαίδευσης»

          Μάρτιος 2017

Εγκύκλιος 1222/01-03-2017 «Μητρώο Επιμορφώσεων - Διαπιστεύσεων»

Εγκύκλιος 1333/06-03-2017 «Παρατηρητήριο Γραμματισμού»

Εγκύκλιος 1581/16-03-2017 «Βιωματική Επιμόρφωση "Σχολικές Εκδόσεις και υποστήριξη Εκδόσεων Σχολικών Μονάδων»

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 01-2017 (17-03)

Εγκύκλιος 1777/27-03-2017 «Ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής στην προσωρινή συντονιστική ομάδα (επιτροπή ) του Εθνικού Επιστημονικού Δικτύου Εκπαίδευσης "Ήχος: Περιβάλλον, ¶νθρωπος, Πολιτισμός"».

         Απρίλιος 2017

Εγκύκλιος 2017/04-04-2017 «Πρόσκληση για συντονισμένη ανάδειξη των εκπαιδευτικών πτυχών του Ταϋγέτου»

Εγκύκλιος 2222/11-04-2017 «Διαδικτυακή Επιμόρφωση για όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς Μεσσηνίας»

         Μάιος 2017

Tετράδιο Σχολικών Δραστηριοτήτων: Εκπαίδευση που εστιάζει στον ήχο (ISBN : 978-960-88469-8-2)

 

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ


| TEL.: +30 2721361544, +30 6932153845 | FAX: +30 2721361481 | EMAIL: lαb@sch.gr | URL: edulab.sch.gr|

 


 

υπό την αιγίδα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΗΤΗΤΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

 

 


με την υποστήριξη

GREEK SCHOOL NETWORK

© 2014-2018
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας

Σημείωση Επισκεψιμότητας:
Ο κόμβος πέρασε τις 300.000 θεάσεις ιστοσελίδων το διάστημα 09/2013-02/2017
και συνεχίζει με νέο μετρητή του Π.Σ.Δ.

Βάλτε κι εσείς στον ιστότοπο του Π.Σ.Δ. που διαθέτετε μετρητή μοναδικών επισκέψεων από εδώ: sch.gr/hitcounter

(αφού συνδεθείτε στο Π.Σ.Δ.):


θεάσειςαπό 03/2017