ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
  
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  
EΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το Παρατηρητήριο Γραμματισμού, είναι μια προσπάθεια ενίσχυσης του έργου των Εκπαιδευτικών σε θέματα Γραμματισμού (literacy), βασισμένη στη συλλογή και προώθηση πηγών και πληροφοριών μέσω του διαδικτύου.

Υλοποιείται από Επιμορφωτική Ομάδα Εργασίας υπό συγκρότηση το σχολικό έτος 2016-2017 και εντάσσεται στις δραστηριότητες του Εργαστηρίου Βιωματικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας.

Εστιάζει στην Ελληνόγλωσση πραγματικότητα, αλλά παρατηρεί και τις διεθνείς εξελίξεις.

Αν σας ενδιαφέρει ο Γραμματισμός, μπορείτε να ενταχθείτε στην ομάδα εργασίας, ή απλά να επικοινωνήσετε για τα θέματα που σας απασχολούν στο
observatory(παπάκι)sch.gr.

τελευταία παρατήρηση: 27/11/2017.

 

Παρατηρήσεις

Τάση χρήσης ελληνόγλωσσων όρων για το γραμματισμό έτους 2017

 

¶λλες παρατηρήσεις

2017-03-04: Πανεπιστήμιο Πατρών: Κάτι τρέχει στο ΠΤΔΕ: Πολυγραμματίζουμε!

2017-04-03: Μητρώο Ε.Π.Ε. Θεματικός τομέας "Γραμματισμός και Αριθμητισμός" Διαθέσιμο διαδικτυακά στο: <http://proson.eoppep.gr/el/ThematicAreas/Details/440>. Ανακτήθηκε: 03/04/2017.

 

Συνέδρια


Συνέδρια για το γραμματισμό


Τίτλος: 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή: Οπτικοακουστικός Γραμματισμός στην Εκπαίδευση
Θεματική: Οπτικοακουστικός Γραμματισμός στην Εκπαίδευση
Φορείς: Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. Μακεδονίας & Tμήμα Κινηματογράφου Σχολής Καλών Τεχνών ΑΠΘ
Ιστότοπος: http://synedriooptikoakou.wixsite.com/thessaloniki Ανακτήθηκε: 01/03/2017
Πρακτικά: Δεν υπάρχει πληροφόρηση
Επικοινωνία: Χαρίκλεια Τερζητάνου, κιν: 6946119689, Σταύρος Γρόσδος, κιν: 6977253158
email: synedriooptikoakoustiko@gmail.com


ΝΕΟ
Τίτλος: 2o Διεθνές Συνέδριο: Γραμματισμός και Σύγχρονη Κοινωνία

Θεματική: Γραμματισμός και Σύγχρονη Κοινωνία: Χώροι, Λόγοι, Πρακτικές
Φορείς: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
Ιστότοπος: http://www.pi.ac.cy/literacy/gr
Πρακτικά: Αναμένονται Διαδικτυακά για τις 28-29 Νοεμβρίου 2017.
Επικοινωνία: Σπύρος Σοφοκλέους, Τηλέφωνο: +357 22402485, email: literacy_cyprus@cyearn.pi.ac.cy


Τίτλος: 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
Θεματική: Μαθηματικός Αλφαβητισμός. Ο ρόλος του σχολείου στην κοινωνία της πληροφορίας και των νέων τεχνολογιών
Φορείς: Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (Ε.Μ.Ε.)
Ιστότοπος: http://www.hms.gr/apothema/?s=scf&i=18. Ανακτήθηκε: 03/03/2017
Πρακτικά: Διαθέσιμα διαδικτυακά στο http://www.hms.gr/apothema/?s=scf&i=18
Επικοινωνία: ΕΜΕ


Τίτλος: 6ο Διεθνές Συνέδριο για το Γραμματισμό
Θεματική: Ο γραμματισμός σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο: νέες προκλήσεις στην εκπαίδευση.
Φορείς: Πανεπιστήμιο Κρήτης - Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης - Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρμογών.
Ιστότοπος: http://synedrio-gram2015.edc.uoc.gr/ Ανακτήθηκε: 01/03/2017
Πρακτικά: Δεν υπάρχει πληροφόρηση
Επικοινωνία: Ελισσάβετ Χλαπάνα
Ε.Τ.Ε.Π. Εργαστηρίου Παιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρμογών
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστημιούπολη, 74100 Ρέθυμνο, Κρήτη.
Τηλ.: +30 28310 77696, +30 28310 77696, Fax: +30 28310 77654
email: exlapana@edc.uoc.gr, epee@edc.uoc.gr


Τίτλος: 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Θεματική: Ο Κριτικός Γραμματισμός στη σχολική πράξη
Φορείς: Εργαστήριο Γλώσσας και Προγραμμάτων Γλωσσικής Διδασκαλίας, Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα), Το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη), Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Frederick της Κύπρου.
Ιστότοπος: http://www.nured.uowm.gr/drama/Archike.html. Ανακτήθηκε: 01/03/2017
Πρακτικά: Διαθέσιμα Διαδικτυακά - περιλαμβάνονται στη βιβλιογραφία του Παρατηρητηρίου Γραμματισμού. Ανακτήθηκε: 01/03/2017
Επικοινωνία: Επικοινωνία: Έφη Γώτη: 6972351356, email: egoti@uowm.gr, Κατερίνα Μαρωνίτη, email: katerina_mar@hotmail.co.uk, Τάσος Ξανθόπουλος: 6974716886, email: axantho@sch.gr, Λένα Σωτηρίου: 6948598342, email: ldo.lena@gmail.com, Έλσα Χλαπουτάκη: 6979579919, email: xlapout@gmail.com


Τίτλος: 7ο Συνέδριο (Ε.Ε.Μ.Ε.)
Θεματική: Μουσικός Γραμματισμός: Τυπικές και ¶τυπες Μορφές Μουσικής Διδασκαλίας-Μάθησης
Φορείς: Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Μ.Ε.).
Ιστότοπος: http://www.eeme.gr/conferences/7th-conference.html. Ανακτήθηκε: 01/03/2017
Πρακτικά: Διαθέσιμα Διαδικτυακά: - Περιλαμβάνονται στη βιβλιογραφία του Παρατηρητηρίου Γραμματισμού. Ανακτήθηκε: 28/03/2017
Επικοινωνία: email: 7thconference@eeme.gr, Γραμματεία 7ου Συνεδρίου: Μαρία Κουρκουρίκα, κιν: 6909946186.


Τίτλος: Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Γραμματισμός και Σύγχρονη Κοινωνία: Συνθέτοντας Κοινωνικο-πολιτισμικές, Φιλοσοφικές, Παιδαγωγικές και Τεχνολογικές Πτυχές»
Θεματική: Γραμματισμός και Σύγχρονη Κοινωνία: Συνθέτοντας Κοινωνικο-πολιτισμικές, Φιλοσοφικές, Παιδαγωγικές και Τεχνολογικές Πτυχές
Φορείς: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
Ιστότοπος: http://www.pi.ac.cy/pi/index.php?option=com_content&view=article&id=1312&Itemid=124&lang=el
Πρακτικά: Διαθέσιμα διαδικτυακά. Περιλαμβάνονται στη βιβλιογραφία του Παρατηρητηρίου Γραμματισμού.
Επικοινωνία: email: literacy_cyprus@cyearn.pi.ac.cy


Τίτλος: Διεθνές συνέδριο: Γραμματισμός και άτομα με προβλήματα όρασης
Θεματική: Γραμματισμός και άτομα με προβλήματα όρασης
Φορείς: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής
Ιστότοπος Πληροφόρησης: http://www.sed.uth.gr/index.php/gr/ekdiloseis/487-synedrio-grammatismos-kai-atoma-me-provlimata-orasis .Ανακτήθηκε: 01/03/2017
Πρακτικά: Δεν υπάρχει πληροφόρηση
Επικοινωνία: Επιστημονικός Υπεύθυνος Βασίλειος Αργυρόπουλος, Αν. Καθηγητής, τηλ. 2421074860, 2421074872,
email:
vassargi@uth.gr


Συνέδρια με θεματολογία για το γραμματισμό


Τίτλος: Πανελλήνιο Συνέδριο για τον παιδαγωγό του σήμερα
Θεματική: Νέος Παιδαγωγός
Θεματολογία για το γραμματισμό: 7η. Γραμματισμός και Τ.Π.Ε. (literacy and I.C.T.)
Φορείς: Επιστημονικός σύλλογος "Νέος Παιδαγωγός", υπό την αιγίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Ιστότοπος: http://neospaidagogos.gr/ Ανακτήθηκε: 01/03/2017
Πρακτικά: Διαθέσιμα διαδικτυακά ανά έτος: 2014, 2015, 2016, 2017 (υπό έκδοση)
Επικοινωνία: Τηλέφωνο: +30 210.3000.183, 18.00-20.00, εργάσιμες ημέρες, email: sec@neospaidagogos.grΙστότοποι


Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων (2017). Οπτικοακουστική Αγωγή. Παιδιά, νέοι και ΜΜΕ. Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων. Διαθέσιμο διαδικτυακά στο: <http://www.medialiteracy-iom.gr/>.
Αποθηκευμένα αντίγραφα στο archive.org:https://web-beta.archive.org/web/*/http://www.medialiteracy-iom.gr


Παπαδοπούλου. Μ.(επ.) (2012). Literacy.gr. Ταξίδι στο γραμματισμό.[www.literacy.gr] Βόλος: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Διαθέσιμο διαδικτυακά στο: < http://www.literacy.gr>. Ανακτήθηκε: 30/12/2012.
Αποθηκευμένα αντίγραφα στο archive.org: http://web.archive.org/web/20161208030625/http://www.literacy.gr/


Ζαρίντας, Α. (2017). Media Education, Media Literacy. Σελίδα αφιερωμένη στην Εκπαίδευση στα Μέσα.
Διαθέσιμο διαδικτυακά στο: <http://medialiteracy-education.blogspot.gr/>. Ανακτήθηκε: 01/03/2017.
Αποθηκευμένα αντίγραφα στο archive.org: http://web.archive.org/web/*/http://medialiteracy-education.blogspot.gr/Εκδόσεις Προσβάσιμες Διαδικτυακά


Andriopoulou, I. - Silverblatt, A. (2016). Παιδεία στα Μέσα Επικοινωνίας. Σημεία - Κλειδιά για την Ερμηνεία των Μηνυμάτων των Μέσων. Dimle.org. Διαθέσιμο διαδικτυακά στο: <http://www.dimle.org/img/copertine/Digital_Education_Media__20161111111622_DFDBDBBC.pdf>. Ανακτήθηκε: 01/04/2017.
Αποθηκευμένο αντίγραφο: http://literacy.sch.gr/stableAndriopoulou-Silverblatt-media-literacy.pdf


Βοσνιάδου, Σ. (2001). Πως μαθαίνουν οι μαθητές. Διεθνές γραφείο Εκπαίδευσης της Unesco - Διεθνής Ακαδημία της Εκπαίδευσης. Διαθέσιμο διαδικτυακά στο: <http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/archive/Publications/educationalpracticesseriespdf/prac07gr.pdf>. Ανακτήθηκε: 01/03/2017.
Αποθηκευμένο αντίγραφο: http://literacy.sch.gr/stable/Vosniadou-pos-mathainoun-oi-mathites.pdf


Γκόρια, Σ. (2012). Οπτικός γραμματισμός στο νηπιαγωγείο. Διαθέσιμο διαδικτυακά στο <http://www.literacy.gr>. Ανακτήθηκε 30/12/2012.
Αποθηκευμένο Αντίγραφο: http://literacy.sch.gr/stable/Goria-optikos-grammatismos-sto-nipiagogeio.pdf


Ελληνική Μαθηματική Εταιρείας (2001). Μαθηματικός Αλφαβητισμός. Ο ρόλος του σχολείου στην κοινωνία της πληροφορίας και των νέων τεχνολογιών. Πρακτικά 18ου συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας. Ρόδος: Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία.
Διαθέσιμο διαδικτυακά στο: <http://www.hms.gr/apothema/?s=scf&i=18 >. Ανακτήθηκε 03/04/2017.
Αποθηκευμένο αντίγραφο: Δεν έχει δημιουργηθεί.


Γρόσδος, Σ. (2010). Οπτικοακουστικός γραμματισμός: από το παιδί-καταναλωτή στο παιδί-δημιουργό. Στο Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων. τ. 16. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. σ.σ. 54-68. Διαθέσιμο διαδικτυακά στο:
< http://www.pi-schools.gr/download/publications/epitheorisi/teyxos16/054-068.pdf>.
Αποθηκευμένο αντίγραφο: http://literacy.sch.gr/stable/Grosdos-optikoakoustikos-grammatismos.pdf


Θεοδωρακάκου, Μ. (2012). Η δομητική προσέγγιση της Γραφής. Διαθέσιμο διαδικτυακά στο <http://www.literacy.gr>.
Ανακτήθηκε 30/12/2012.
Αποθηκευμένο Αντίγραφο: http://literacy.sch.gr/stable/Theodorakakou-Domhtikh-proseggisi-tis-grafis.pdf


Θεοδωρακάκου, Μ. (2012). Η ψυχογένεση της Γραφής. Διαθέσιμο διαδικτυακά στο <http://www.literacy.gr>. Ανακτήθηκε 30/12/2012. Αποθηκευμένο Αντίγραφο: http://literacy.sch.gr/stable/Theodorakakou-Psychogenesi-tis-grafis.pdf


Θεοδωρακάκου, Μ. (2012). Το όνομα του παιδιού & ο γραμματισμός στην προσχολική ηλικία. Διαθέσιμο διαδικτυακά στο <http://www.literacy.gr>. Ανακτήθηκε 30/12/2012.
Αποθηκευμένο Αντίγραφο: http://literacy.sch.gr/stable/Theodorakakou-to-onoma-tou-paidiou-kai-o-gram_mos-sthin-pr-ilikia.pdf


Καρασαββίδης, Η. (2012). Η αξιοποίηση του ψηφιακού βίντεο στην προσχολική εκπαίδευση. Διαθέσιμο διαδικτυακά στο <http://www.literacy.gr>. Ανακτήθηκε 30/12/2012.
Αποθηκευμένο Αντίγραφο: http://literacy.sch.gr/stable/Karasabidis-psifiako-video-kai-grammatismos.pdf


Κατσαρού, Ε. (2012). Επικοινωνιακή Προσέγγιση. 1η Ενότητα Μαθήματος: Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων [σημειώσεις]. Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φιλοσοφικών και κοινωνικών σπουδών. Διαθέσιμο διαδικτυακά στο: < https://opencourses.uoc.gr/courses/pluginfile.php/15238/mod_resource/content/1/Lesson 1.pdf > Ανακτήθηκε 01/03/2017.
Αποθηκευμένο αντίγραφο:
http://literacy.sch.gr/stable/Katsarou-01-Epikoinoniaki-proseggisi.pdf


 

Κατσαρού, Ε. (2012). Κειμενοκεντρική προσέγγιση. 2η Ενότητα Μαθήματος: Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων [σημειώσεις]. Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φιλοσοφικών και κοινωνικών σπουδών. Διαθέσιμο διαδικτυακά στο: < https://opencourses.uoc.gr/courses/pluginfile.php/15239/mod_resource/content/1/Lesson 2.pdf > Ανακτήθηκε 01/03/2017.
Αποθηκευμένο αντίγραφο: http://literacy.sch.gr/stable/Katsarou-02-Keimenokentriki-proseggisi.pdf


Κατσαρού, Ε. (2012). Νέες Σπουδές Γραμματισμού. 3η Ενότητα Μαθήματος: Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων [σημειώσεις]. Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φιλοσοφικών και κοινωνικών σπουδών. Διαθέσιμο διαδικτυακά στο: < https://opencourses.uoc.gr/courses/pluginfile.php/15241/mod_resource/content/1/Lesson 4.pdf > Ανακτήθηκε 01/03/2017.
Αποθηκευμένο αντίγραφο: http://literacy.sch.gr/stable/Katsarou-03-Nees-Spoudes-Grammatismou.pdf


Κατσαρού, Ε. (2012). Λειτουργικός και Κριτικός Γραμματισμός. 4η Ενότητα Μαθήματος: Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων [σημειώσεις]. Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φιλοσοφικών και κοινωνικών σπουδών. Διαθέσιμο διαδικτυακά στο: < https://opencourses.uoc.gr/courses/pluginfile.php/15241/mod_resource/content/1/Lesson 4.pdf > Ανακτήθηκε 01/03/2017.
Αποθηκευμένο αντίγραφο: http://literacy.sch.gr/stable/Katsarou-04-Leitourgikos-kai-kritikos-grammatismos.pdf


Κατσαρού, Ε. (2012). Πολυτροπικότητα και πολυγραμματισμοί. 5η Ενότητα Μαθήματος: Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων [σημειώσεις]. Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φιλοσοφικών και κοινωνικών σπουδών. Διαθέσιμο διαδικτυακά στο: <https://opencourses.uoc.gr/courses/pluginfile.php/15242/mod_resource/content/1/Lesson 5.pdf > Ανακτήθηκε 01/03/2017.
Αποθηκευμένο αντίγραφο: http://literacy.sch.gr/stable/Katsarou-05-Polytropikotita-kai-Polygrammatismoi.pdf


Κοκκίδου, Μ., & Διονυσίου, Ζ. (Επ.) (2016). Μουσικός Γραμματισμός: Τυπικές και ¶τυπες Μορφές Μουσικής Διδασκαλίας-Μάθησης (Πρακτικά 7ου Συνεδρίου της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση). Θεσσαλονίκη: Ε.Ε.Μ.Ε. Διαθέσιμο διαδικτυακά στο: <http://www.eeme.gr/images/stories/documents/dkoniari/Proceedings_7th_Conference/Proc_7EEMEc.pdf>
Αποθηκευμένο αντίγραφο: http://literacy.sch.gr/stable/Kokkidou-Dionyssiou-Praktika-Mousikos-Grammatismos-2016.pdf


Μητσικοπούλου, Β. (2000). Γραμματισμός. Κεφάλαιο. Ενότητα Γλώσσα: Θεωρία - Διδασκαλία. Ηλεκτρονικός Κόμβος για την υποστήριξη των διδασκόντων την Ελληνική Γλώσσα. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Διαθέσιμο διαδικτυακά στο: <http://www.komvos.edu.gr/glwssa/odigos/thema_e1/thema_pdf.pdf>. Ανακτήθηκε: 01/03/2017.
Αποθηκευμένο αντίγραφο: http://literacy.sch.gr/stable/Mitsikopoulou-grammatismos.pdf


Μιχάλης, Ι. (2006). Αριθμητισμός και Αναριθμητισμός. Κεφάλαιο Διδακτορικής διατριβής με θέμα: Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών της Στατιστικής στο Δημοτικό σχολείο και οι αντιλήψεις - γνώση, ερμηνεία και κατανόηση - των μαθητών/τριών των τελευταίων τάξεων για τις γραφικές απεικονίσεις των δεδομένων. Θεσσαλονίκη: Α.Π.Θ. Διαθέσιμο διαδικτυακά στο: <http://ikee.lib.auth.gr/record/66436/files/gri-2007-071.pdf>. Ανακτήθηκε: 03/04/2017.
Αποθηκευμένο Αντίγραφο: Δεν υπάρχει.


Νικολακάκη, Μ. (2001). Ο αριθμητισμός ως κοινωνική γνώση στον 21ο αιώνα. Στο Συλλογικό Μαθηματικός Αλφαβητισμός. Ο ρόλος του σχολείου στην κοινωνία της πληροφορίας και των νέων τεχνολογιών. Πρακτικά 18ου συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας. Διαθέσιμο διαδικτυακά στο: < http://www.hdml.gr/pdfs/conferences/163.pdf >. Ανακτήθηκε 03/04/2017.
Αποθηκευμένο αντίγραφο: http://literacy.sch.gr/stable/Nikolakaki-arithmitismos-koinonia.pdf


Οικονόμου, Α. - Παπαδοπούλου, Μ. (2012). Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός. Διαθέσιμο διαδικτυακά στο <http://www.literacy.gr>. Ανακτήθηκε 30/12/2012.
Αποθηκευμένο Αντίγραφο: http://literacy.sch.gr/stable/Oikonomou_&-Papadopoulou-Drastiriotes-grammatismou-Sxediasmos.pdf


Παπαδοπούλου, Μ. (2012). Τύποι κειμένων και ενδεικτικές δραστηριότητες γραμματισμού για το νηπιαγωγείο. Διαθέσιμο διαδικτυακά στο <http://www.literacy.gr>. Ανακτήθηκε 30/12/2012.
Αποθηκευμένο Αντίγραφο:
http://literacy.sch.gr/stable/Papadopoulou-tipoi-keimenon-kai- end-drast-gram_mou.pdf


Παρασκευά, Α. (2012). Από τον αναδυόμενο στο σχολικό γραμματισμό. Διαθέσιμο διαδικτυακά στο <http://www.literacy.gr>. Ανακτήθηκε 30/12/2012.
Αποθηκευμένο Αντίγραφο:
http://literacy.sch.gr/stable/Paraskeva-apo-ton-anadyomeno-sto-sxoliko-grammatismo.pdf


Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου (2015). Πρακτικά Ελληνικών ¶ρθρων. Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου «Γραμματισμός και Σύγχρονη Κοινωνία: Συνθέτοντας Κοινωνικο-πολιτισμικές, Φιλοσοφικές, Παιδαγωγικές και Τεχνολογικές Πτυχές». Λευκωσία: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. Διαθέσιμο διαδικτυακά στο: <http://www.pi.ac.cy/pi/files/epimorfosi/synedria/literacy/Proceedings_EL.pdf>. Ανακτήθηκε: 01/03/2017.
Αποθηκευμένο αντίγραφο: http://literacy.sch.gr/stable/Paidagogiko-Institouto-Kyprou-Praktika-Ellhnika-(2015).pdf


Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου (2015). Πρακτικά Αγγλικών ¶ρθρων. Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου «Γραμματισμός και Σύγχρονη Κοινωνία: Συνθέτοντας Κοινωνικο-πολιτισμικές, Φιλοσοφικές, Παιδαγωγικές και Τεχνολογικές Πτυχές». Λευκωσία: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. Διαθέσιμο διαδικτυακά στο: <http://www.pi.ac.cy/pi/files/epimorfosi/synedria/literacy/Papers_presented_at_the_Literacy_conference_in_English_Cyprus_2015.pdf>. Ανακτήθηκε: 01/03/2017.
Αποθηκευμένο αντίγραφο:
http://literacy.sch.gr/stable/Paidagogiko-Institouto-Kyprou-Praktika-Agglika-(2015).pdf


Παπαδοπούλου, Μ. (2012). Αναδυόμενος γραμματισμός (emergent literacy). Διαθέσιμο διαδικτυακά στο <http://www.literacy.gr>. Ανακτήθηκε 30/12/2012.
Αποθηκευμένο Αντίγραφο:
http://literacy.sch.gr/stable/Papadopoulou-emergent-literacy.pdf


Στελλάκης, Ν. (2000). Γραμματισμός. Ενότητα 4. Μάθημα: Ο γραπτός λόγος στο νηπιαγωγείο. Ανοικτά ακαδημαϊκά μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Πάτρα: Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών - ΤΕΕΑΠΗ. Διαθέσιμο διαδικτυακά στο: <https://eclass.upatras.gr/modules/document/file.php/PN1481/4η ενότητα_pdf.pptx.pdf>. Ανακτήθηκε: 01/03/2017.
Αποθηκευμένο αντίγραφο:
http://literacy.sch.gr/stable/Stellakis-Grammatismos.pdf


Συλλογικό (2013). Ο Κριτικός Γραμματισμός στη σχολική πράξη. Πανελλήνιο Συνέδριο. Πρακτικά. Δράμα: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Διαθέσιμο διαδικτυακά στο: <http://www.nured.uowm.gr/drama/PRAKTIKA.html>. Ανακτήθηκε: 01-03/2017.
Αποθηκευμένο αντίγραφο: http://literacy.sch.gr/stable/drama2013.zip


Τουρκοχωρίτη, Ε., Γρίβα, Ε. (2013). Νέο Πρόγραμμα σπουδών στο Νηπιαγωγείο: Ερμηνευτική προσέγγιση των στοιχείων της παιδαγωγικής του Κριτικού Γραμματισμού. Στο Λιοναράκης, Α. (επ.) 7ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Πρακτικά. Αθήνα: Ελληνικό Δικτυο Ανοιχτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. σ.σ. 49-58. Διαθέσιμο διαδικτυακά στο: <https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/600>.
Αποθηκευμένο αντίγραφο: http://literacy.sch.gr/stable/Tourkoxoriti-Griva-Kritikos-grammatismos.pdf


Χατζηγεωργίου, Ε., Παπαδοπούλου, Μ., Κακανά, Δ. (2012). Η αξιολόγηση μιας ψηφιακής πλατφόρμας για τον γραμματισμό: οι απόψεις των εκπαιδευτικών. Στο Συλλογικό, 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διευθνή Συμμετοχή "Οι Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση". Πρακτικά. Βόλος: Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. σ.σ.364-371. Διαθέσιμο διαδικτυακά στο: < http://www.etpe.gr/custom/pdf/etpe1944.pdf>.
Αποθηκευμένο αντίγραφο: http://literacy.sch.gr/stable/Tsoukaloxoriti-Griva-Kritikos-grammatismos.pdf


Χατζηνικολάου, Μ. (2012). Εξωσχολικές ψηφιακές πρακτικές γραμματισμού. Διαθέσιμο διαδικτυακά στο <http://www.literacy.gr>. Ανακτήθηκε 30/12/2012.
Αποθηκευμένο Αντίγραφο: http://literacy.sch.gr/stable/Chatzinikolaou-praktikes-psifiakou-grammatismou.pdf


Wilson, C., Grizzle, A., Tuazon, R., Akyempong, K., Cheung, C.-K. (2014). Παιδεία στα Μέσα και την Πληροφορία.Οδηγός σπουδών των Εκπαίδευτικών. (Media and information literacy curriculum for teachers). Μτφρ. Ανδριοπούλου, Ε. Paris: UNESCO. Διαθέσιμο διαδικτυακά στο: < http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001929/192971GRE.pdf >. Ανακτήθηκε: 18/03/2017.
Αποθηκευμένο αντίγραφο: http://literacy.sch.gr/stable/UNESCO-Paideia-sta-mesa-kai-tin-pliroforia.pdfΛοιπό Υλικό


Newsletter on Children, Youth and Media in the World. τ. 1. 2012. Διαθέσιμο διαδικτυακά στο: <http://www.nordicom.gu.se/sites/default/files/Dokument/Unga-och-medier/NL2009_2012/nl_2_2012.pdf>.
Αποθηκευμένο αντίγραφο: http://literacy.sch.gr/stable/Newsletter-CU&MitW-1.pdf


Ανδριοπούλου, Ε. (2013). Η παιδεία στα μέσα στην πολιτική ατζέντα. [παρουσίαση] Αθήνα: ΕΛΙΑΜΕΠ. Διεθέσιμο διαδικτυακά στο: <http://www.mediadem.eliamep.gr/wp-content/uploads/2013/01/ML-MEDIADEM.pdf>. Ανακτήθηκε: 01/04/2017.
Αποθηκευμένο αντίγραφο: http://literacy.sch.gr/stable/Andriopoulou-media-literacy-polics.pdf


Ανδριοπούλου, Ε. (2015). Εργαστήρι Κινηματογραφικής Παιδείας: Η περίπτωση της ταινίας μικρού μήκους. [ταινία] Εργαστήριο στο πλαίσιο του 14ου Camera Zizanio. Αθήνα: Εκπαίδευτική Τηλεόραση. Διαθέσιμο διαδικτυακά στο: <http://www.edutv.gr/index.php/ed/cine>. Ανακτήθηκε: 01/04/2017.
Αποθηκευμένο Αντίγραφο στο youtube: https://www.youtube.com/watch?v=UyuFzoUcbaoΒιβλιοστάσιο γραμματισμού

Το παρατηρητήριο γραμματισμού δίνει τη δυνατότητα στους δημιουργούς έντυπων - εκτυπωμένων έργων για το γραμματισμό να καταθέσουν αντίγραφο στο βιβλιοστάσιο για το γραμματισμό που λειτουργεί στη Βιβλιοθήκη Σχολικών Δραστηριοτήτων και προσπαθεί να ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο/η γι' αυτό.

Αν είστε συγγραφέας - εκδότης έντυπης-εκτυπωμένης έκδοσης για το γραμματισμό μπορείτε να αποστέλετε το αντίγραφό σας για το παρατηρητήριο στα στοιχεία επικοινωνίας του Εργαστηρίου Βιωματικής Εκπαίδευσης.

Το παρατηρητήριο, ωστόσο, ενημερώνει τον παρακάτω πίνακα "Τρέχουσα ελληνόγλωσση βιβλιογραφία γραμματισμού", ώστε να γνωρίζει κάθε επισκέπτης/τρια, τις σχετικές διαθέσιμες εκδόσεις.

Τρέχουσα ελληνογλωσση βιβλιογραφία γραμματισμού
Το βιβλιοστάσιο γραμματισμού καταγράφει τις εκδόσεις που αναφέρονται στο γραμματισμό.

 

Τ ί τ λ ο ς
Παραχωρημένο αντίτυπο στο βιβλιοστάσιο της Βιβλιοθήκης Σχολικών Δραστηριοτήτων (1)
Barton, D. (2009). Εγγραμματισμός. Εισαγωγή στην οικολογία της γραπτής γλώσσας. Μτφρ. Ι. Φ. Βλαχόπουλος Φ. Ι. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.
-
Baynham, M. (2002). Πρακτικές γραμματισμού. Μτφρ. Αράπογλου, Μ. Αθήνα: Μεταίχμιο.
-
Cook - Gumperz, J. (2008). Η κοινωνική δόμηση του γραμματισμού. Μτφρ. Κοτσυφού, Ε. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.
Παραχωρημένο
από τον εκδότη
Laurie, M., - Whitehead, M. (2004). Πώς να αναπτύξετε την εγγραμματοσύνη στην πρώτη παιδική ηλικία.Μτφρ. Συνώδη, Ε. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη.
-
Olson, R. D. (2003). Ο κόσμος πάνω στο χαρτί. Οι εννοιακές και νοητικές επιπτώσεις της γραφής και της ανάγνωσης. Μτφρ. Socolovsky, G. Αθήνα: Παπαζήση.
-
Ong, J., W. (2001). Προφορικότητα και εγγραμματοσύνη. Μτφρ. Χατζηκυριάκου, Κ. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
-
Pappas, C., C., - Zecker, B., L. (2006). Αναδομώντας τα κειμενικά είδη του σχολικού γραμματισμού. Δεδομένα από τη συνεργασία με δασκάλους ερευνητές σε δημόσια σχολεία αστικών περιοχών. Μτφρ. Κουρμένταλα – Νταμπαράκη, Γ. Αθήνα: Επίκεντρο.
Παραχωρημένο
από τον εκδότη
Αϊδίνης, Α. (2012). Γραμματισμός στην πρώτη σχολική ηλικία. Μια ψυχογλωσσολογική προσέγγιση. Αθήνα: Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός.
-
Γρόλλιος, Γ. (2003). Γραμματισμός και συνειδητοποίηση. Μια παιδαγωγική προσέγγιση με βάση τη θεωρία του Paulo Freire. Αθήνα: Μεταίχμιο.
-
Ευφημία Τ., - Μανωλίτσης, Γ. (2009) Αναδυόμενος γραμματισμός. Έρευνα και εφαρμογές. Αθήνα: Πεδίο.
-
Καπανιάρης, Α., - Γ. (2012). Πληροφορικός γραμματισμός στο νέο ψηφιακό σχολείο. Αθήνα: Ζήτη.
Κέκια, Α. (2011). Η παιδαγωγική του γραμματισμού με βάση τα κειμενικά είδη. Αθήνα: Κυριακίδη.
-
Κοτρωνίδου, Ι.(2011). Η ψηφιακή αφήγηση στο σχολείο. Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην καλλιέργεια του πολυγραμματισμού και της επικοινωνιακής δεξιότητας των μαθητών: Σύμφωνα με τη φιλοσοφία του νέου ψηφιακού σχολείου. Αθήνα: Ζήτη.
-
Κουργιαντάκης, Χ. (2012). Το παρόν και το μέλλον του "παρελθόντος". Ζητήματα ιστορικού γραμματισμού στην εκπαίδευση. Αθήνα: Κέδρος.
Παραχωρημένο
από τον εκδότη
Κουτσογιάννης, Δ. (2011). Εφηβικές πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού και ταυτότητες. Αθήνα:
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.
-
Κουτσογιάννης, Δ. - Αραποπούλου, Μ. (2009). Γραμματισμός, νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση. Όψεις του τοπικού και του παγκόσμιου. Αθήνα: Ζήτη.
-
Κουτσουράκη, Σ. (2006). Γραμματισμός και πρώιμη ανάγνωση. Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Ταξιδευτής.
-
Μάγκου, Ν. (2010). Ο λύκος στο σχολείο; Πάει…χάλασε και αυτός! Βιωματική προσέγγιση του εγγραμματισμού, των μαθηματικών και άλλων επιστημών μέσα από παιχνίδια ψυχοκινητικής αγωγής: Με 101 δράσεις. Αθήνα: Χριστοδουλίδη.
-
Ματσαγγούρας, H. (2007). Σχολικός εγγραμματισμός. Αθήνα: Γρηγόρη.
-
Ντίνας, Κ. - Γιώτη, Ε. (2016). Ο κριτικός γραμματισμός στη σχολική πράξη. Αθήνα: Gutenberg.
-
Παπούλια – Τζελέπη, Π. (2001). Ανάδυση του γραμματισμού. Έρευνα και πρακτική. Αθήνα: Καστανιώτης.
-
Παπούλια, Π. - Τζελέπη, Π. – Φτερνιάτη, Α. - Θηβαίος. Κ. (2006). Έρευνα και πρακτική του γραμματισμού στην ελληνική κοινωνία. Ανάγκες και προοπτικές. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
-
Παπούλια-Τζελέπη, Π. – Τάφα, Ε. (2004). Γλώσσα και γραμματισμός στη νέα χιλιετία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
-
Παρασκευόπουλος, Σ. (2010). Περιβαλλοντικός εγγραμματισμός. Τυπική και άτυπη περιβαλλοντική εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη: Δίσιγμα.
-
Σιβροπούλου, Ρ. (2010). Από το παιχνίδι με κανόνες στο γραμματισμό. Στρατηγικές κατανόησης κειμένων για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Αθήνα: Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός.
-
Σιδηρόπουλος, Α., Δ. (2008). Η μαθηματική εγγραμματοσύνη των αποφοίτων του δημοτικού σχολείου και οι ενδοσχολικοί και εξωσχολικοί παράγοντες που την επηρεάζουν. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη.
-
Σοφός, Α. (2009). Παιδαγωγικές διαστάσεις των νέων μέσων. Ενίσχυση του μιντιακού γραμματισμού για ένα ασφαλές διαδίκτυο. Αθήνα: Γρηγόρη.
-
Συλλογικό έργο (2012). Διεπιστημονικές προσεγγίσεις του γλωσσικού γραμματισμού. Από τη γνωστική προσέγγιση στο διευρυμένο πλαίσιο των νέων γραμματισμών. Αθήνα: Επίκεντρο
Παραχωρημένο
από τον εκδότη
Τζιφόπουλος, Μ. (2010). Ψηφιακός γραμματισμός υποψηφίων εκπαιδευτικών. Συνθήκες και προοπτικές. Αθήνα: Κυριακίδη Αφοί.
-
Χαραλαμπόπουλος, Α. (επ). (2006). Γραμματισμός, κοινωνία και εκπαίδευση. Πέντε μελέτες. Μτφρ. Αραποπούλου, Μ., Κονσούλη, Ε., Κορομπόκης, Δ., Κουφάκη, Λ. Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη - Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών.
-
Χατζησαββίδης, Σ. (2002). Η γλωσσική αγωγή στο νηπιαγωγείο. Δραστηριότητες για την καλλιέργεια της επικοινωνιακής ικανότητας και του γραμματισμού. Θεσσαλονίκη: Βάνιας.
-
Το παρατηρητήριο ενημερώνει τους/τις Εκδότες/τριες - Συγγραφείς εφ' όσον επιθυμούν να εκπροσωπείται ο τίτλος τους στο Βιβλιοστάσιο Γραμματισμού ότι μπορούν να αποστείλλουν αντίτυπο στη Βιβλιοθήκη Σχολικών Δραστηριοτήτων (Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας, Διοικητήριο, Καλαμάτα Τ.Κ. 24 131).


Προσθέστε παρατηρήσεις στο Παρατηρητήριο Γραμματισμού


Συμπληρώστε επώνυμα ή ανώνυμα την
ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜOY 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


| TEL.: +30 2721 3 61 484 | FAX: +30 2721 3 61 481 | EMAIL: lαb@sch.gr | URL: literacy.sch.gr|

υπό την αιγίδα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΗΤΗΤΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

with the support
GREEK SCHOOL NETWORK

© 2014-2017
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας

Σημείωση Επισκεψιμότητας:
Ο κόμβος πέρασε τις 300.000 θεάσεις ιστοσελίδων το διάστημα 09/2013-02/2017
και συνεχίζει με νέο μετρητή του Π.Σ.Δ.

Βάλτε κι εσείς στον ιστότοπο του Π.Σ.Δ. που διαθέτετε μετρητή μοναδικών επισκέψεων από εδώ: sch.gr/hitcounter

(αφού συνδεθείτε στο Π.Σ.Δ.):


θεάσειςαπό 03/2017