ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤ. ΚΑΙ ΔΕΥΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
  
EΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

φιλοσοφία και οργάνωση του εργαστηρίου
(τελευταία ενημέρωση: 08/03/2017)

φιλοσοφία του εργαστηρίου

• Η σύγχρονη εκπαίδευση ανήκει σε μια εποχή που βρίσκεται στο μεταίχμιο ανάμεσα στην ψηφιακή και την «αναλογική» εποχή. Ο πολιτισμός μας βρίσκεται σε κατάσταση διαρκούς ψηφιοποίησης. Κομμάτια του, που για χιλιετίες ήταν αναλογικά, μηχανικά, υλικά, μετατρέπονται σε ψηφιακή τεχνολογία, άυλη πληροφορία και γνώση. Σε αυτό το μεταβατικό στάδιο, η χειρονακτικές δεξιότητες και ο υλικός κόσμος συναντούν την άυλη πραγματικότητα και τις νέες τεχνολογικές δυνατότητες. Η βιωματική μάθηση, που μας συνδέει άμεσα και αποτελεσματικά με την πραγματική εμπειρία, ως ένα καίριο και διαχρονικό στοιχείο της εκπαίδευσης, αποκτά, υπό τις συνθήκες αυτές, περισσότερη σημασία ίσως από κάθε άλλη χρονική στιγμή.

• Η παιδαγωγική επιστήμη, μέσα από τη μακρά ιστορία της βιωματικής εκπαίδευσης, την ανάπτυξη της εμπειρικής μάθησης, των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, του εκπαιδευτικού παιχνιδιού, της περιπετειώδους εκπαίδευσης, της ομαδικότητας, της ανακάλυψης, μας δίνει πολύτιμα μέσα. Με τη βιωματική εκπαίδευση ο σύγχρονος άνθρωπος αποκτά δημιουργική και σε βάθος επαφή με τον πολιτισμό της κοινότητάς του. Το σύγχρονο σχολείο συνιστά με τις δράσεις του ένα δυναμικό εργαστήριο δημιουργικότητας και φαντασίας αφενός, μάθησης και καλλιέργειας αφετέρου.

• Ένα Εργαστήριο Βιωματικής Εκπαίδευσης, στα πλαίσια μιας τέτοιας φιλοσοφίας, θα πρέπει να είναι ένας έμπρακτος τόπος συνάντησης των στόχων της σύγχρονης εκπαίδευσης και των ωφελημάτων της βιωματικότητας και της άμεσης εμπειρίας. Να είναι ένα εργαστήριο με πάγκους δημιουργίας, ανακάλυψης και μελέτης, γνωριμίας με τα υλικά και τις δυνατότητές τους, αλλά και ένα εργαστήριο άσκησης ιδεών και καλλιέργειας επικοινωνίας.


οργάνωση του εργαστηρίου

• Το Εργαστήριο Βιωματικής Εκπαίδευσης λειτουργεί με υπέυθυνο/η ορισμένο/η από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμια Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, πραγματοποιείται σε συνεργασία με τις σχολικές μονάδες που το φιλοξενούν και απευθύνεται σε όλες τις σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, που μπορούν είτε να φιλοξενήσουν μια δραστηριότητα είτε να συνεργαστούν «διασχολικά», εξ αποστάσεως, ή δρώντας σε έναν κοινό χώρο.

• Ενδεικτικά, η διασχολική συνεργασία μπορεί να περιλαμβάνει
- - την από κοινού διοργάνωση δραστηριότητας,
- - την διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης σε σχολική μονάδα,
- - την εξ αποστάσεως συνεργασία, σύγχρονα και ασύγχρονα και άλλες σχετικές δραστηριότητες.

• Τα υλικά του Εργαστηρίου Βιωματικής Μάθησης προκύπτουν είτε από απαξιωμένα, άρτια υλικά με διαφοροποιημένη πλέον, εκπαιδευτική χρήση, είτε από πάγια ή αναλώσιμα υλικά που μια σχολική κοινότητα, μέλη ή μέλος της διαθέτουν, για συγκεκριμένες χρήσεις, πρότζεκτ, προγράμματα και σχολικές δραστηριότητες, χωρις δαπάνη για το Δημόσιο.

• Επιμέλεια των Σχολικών Δραστηριοτήτων αποτελεί ο χρονικός προγραμματισμός των δράσεων. Οι Σχολικές Δραστηριότητες, επίσης υποστηρίζουν την επικοινωνία και το συντονισμό της εκπαιδευτικής κοινότητας, μέσα από τα τοπικά Δίκτυα Σχολικών Δραστηριοτήτων και το δίκτυο των Σχολικών Μονάδων που συμμετέχουν στο Εργαστήριο Βιωματικής Μάθησης.

Διαβάστε το πλήρες
Καταστατικό Πλαίσιο Ίδρυσης, Οργάνωσης και Λειτουργίας
του Εργαστηρίου Βιωματικής Εκπαίδευσης
εδώ

 

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ


| TEL.: +30 2721361544, +30 6932153845 | FAX: +30 2721361481 | EMAIL: lαb@sch.gr | URL: edulab.sch.gr|

 


 

υπό την αιγίδα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΗΤΗΤΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

 

 


με την υποστήριξη

GREEK SCHOOL NETWORK

© 2014-2018
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας

Σημείωση Επισκεψιμότητας:
Ο κόμβος πέρασε τις 300.000 θεάσεις ιστοσελίδων το διάστημα 09/2013-02/2017
και συνεχίζει με νέο μετρητή του Π.Σ.Δ.

Βάλτε κι εσείς στον ιστότοπο του Π.Σ.Δ. που διαθέτετε μετρητή μοναδικών επισκέψεων από εδώ: sch.gr/hitcounter

(αφού συνδεθείτε στο Π.Σ.Δ.):


θεάσειςαπό 03/2017